دسته بندی محصولات

رادیو مودم

جهت ارسال و دریافت دیتا از هر نقطه به نقطه دیگری به صورت بی سیم از این محصول استفاده می شود که مورد استفاده در پروژه های اسکادا، تله متری و دیسپاچینگ می باشد. این شرکت رادیومودم های UHF را به صورت سه مدل Repeater، Remote و Base طراحی و تولید نموده است. این محصول از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجوزهای لازم را دریافت نموده است.