دسته بندی محصولات

PLC\RTU

دستگاهی است با قابلیت برنامه ریزی از نوع منطقی که می توان داده هایی را به عنوان ورودی به دستگاه تغذیه کرد و روی آنها پردازش انجام داد و در نهایت خروجی هایی را کنترل کرد یا نمایش داد. این محصول به صورت ماژولار طراحی و تولید شده است و استاندارد IEC 61131-3 را پشتیبانی می نماید.