دسته بندی محصولات

کنترل باکس هوایی

FRTU شرکت زرین سامانه شرق سری ZS-FRTU-XXXXXXXX- جهت استفاده در اتوماسیون شبکه های توزیع برق و به منظور کاهش زمان خاموش و مانیتورینگ و کنترل از راه دور طراح و ساخته شده است. این کنترلر دارای توابع قدرتمند مورد نیاز اتوماسیون شبکه های توزیع از جم له ا ندازه گیری و نمایش مقادیر تمام پارامترهای الکتریک و ارتباط به منظور کنترل سوئیچ ها به صورت کنترل محل و از راه دور م باشد.