اخبار

Sep 19, 2017

محصول جدید

محصولات جدید شرکت مهندسی زرین سامانه شرق به زودی........ […]
Sep 06, 2017

رادیو مودم

مودم صنعتی ZS-MOD-RB442-B جهت ارتباط بین دستگاه های مختلف در یک سیستم اسکادا ( SCADA ) طراحی شده است، که توسط آن می توان اطلاعات RTU به مرکز کنترل و بالعکس را انتقال داد.خلاصه تست خبر […]